طبقه بندی موضوعی

پرسش و پاسخ

  • سلام. آیا سازمانهای مردم نهاد حق طرح دعوی دارند؟ اگر ممکن است چند نمونه ذکر کنید؟

    سلام ،اشخاص حقوقی به صراحت ماده یک قانون ایین دادرسی مدنی حق اقامه دعوا در مراجع قضایی را دارامی باشند ،و نظر به اینکه سازمانهای مردم نهاد نیز دارای شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص حقیقی به وجود اورنده و عضو ان هستند ،بنابراین می توانند به عنوان ذینفع طرح دعوا کنند(همچون دعوای تصرف عدوانی ،دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و...)

  • اگر در موقعیتی قرارگیری که مجبور شوی برای رها شدن از ضرر به خود به دیگری ضرر وارد شود دراین زمان بهترین راه حل چیست ؟

    سلام ،با توجه به قوانین حوزه مدنی و کیفری ایراد هرگونه خسارت و ضرر مسئولیت جبران ان رادر پی خواهد داشت حتی در امور کیفری برای فرار از خسارات ناشی از قوه قهریه و...

1 2 3 4 5

فرم ارسال پرسش

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن سوال: