طبقه بندی موضوعی

 • چگونه می‌توان علامت تجاری ثبت شده را به دیگری انتقال داد؟

  برای نقل و انتقال علامت تجاری ابتدا باید به دفاتر رسمی مراجعه نمایید تا سند رسمی صلح تنظیم گردد. پس از دریافت سند صلح می‌بایست به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه نمایید. ضمن ارائه مدارک لازم، درخواست کتبی انتقال علامت را برای ثبت در دفتر اداره مالکیت صنعتی ارائه نمایید تا انتقال علامت به ثبت برسد و در روزنامه رسمی درج گردد.

 • مرجع شکایت راجع به علامت تجاری کجاست؟

  حق انحصاری استفاده از علامت تجاری، متعلق به مالک آن می‌باشد و رسیدگی به دعاوی مربوط به علامت تجاری  در دادگاه تهران صورت می‌گیرد.

 • چه مواردی موجب انحلال شرکت می‌شود؟

  1- انجام موضوع فعالیت شرکت.

  2- انقضاء مدت: ممکن است یک شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد. در صورتی که آن مدت سپری شده باشد می‌توان شرکت را منحل کرد.

  3- تصمیم همه شرکا: اگر تمامی شرکا برای انحلال شرکت اتفاق نظر داشته باشند این کار امکان‌پذیر است.

  4- هرگاه شرایطی پیش آید که تنها یک شریک در شرکت باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که در اساسنامه ذکر شده باشد که فوت یکی از شرکا باعث منحل شدن شرکت می‌شود، فوت یکی از آن ها هم می‌تواند از علت‌های انحلال یک شرکت باشد.

  5- درصورت ورشکستگی: هرگاه شرایطی فراهم شود که یک شرکت از پرداخت وجوهی که به عهده  دارد بر نیاید، ورشکستگی اتفاق افتاده است و طبق قانون از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، شرکت حق دخالت در امور داخلی خود را ندارد. پس قطعا در صورت ورشکستگی انحلال نیز اتفاق می‌افتد.

 1 2 3 4 5  ...  

فرم ارسال پرسش

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن سوال:
کد امنیتی: