طبقه بندی موضوعی

  • سلام. آیا سازمانهای مردم نهاد حق طرح دعوی دارند؟ اگر ممکن است چند نمونه ذکر کنید؟

    سلام ،اشخاص حقوقی به صراحت ماده یک قانون ایین دادرسی مدنی حق اقامه دعوا در مراجع قضایی را دارامی باشند ،و نظر به اینکه سازمانهای مردم نهاد نیز دارای شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص حقیقی به وجود اورنده و عضو ان هستند ،بنابراین می توانند به عنوان ذینفع طرح دعوا کنند(همچون دعوای تصرف عدوانی ،دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و...)

 1  

فرم ارسال پرسش

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن سوال:
کد امنیتی: