طبقه بندی موضوعی

  • چه کسانی می‌توانند صدور حکم ورشکستگی تاجر را تقاضا کنند؟

    کسانی که می‌توانند ورشکستگی تاجر را تقاضا کنند عبارتند از: خودِ تاجر، طلبکارهای تاجر یا مدعی‌العموم.

  • وقتی چک متعلق به شرکت باشد، مسئولیت پرداخت آن به عهده شرکت است یا امضاکننده چک؟

    شرکت و امضاکننده چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند. اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. اما اگر در خصوص چک، شکایت کیفری شود، فقط امضاکننده مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت کند عدم پرداخت وجه چک بخاطر کوتاهی یا کم‌کاری سایر اشخاص شرکت بوده است. در اینصورت کسی که موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود

  • برای حل اختلاف به داور مراجعه و داور برای رسیدگی و حضور از طریق پیامک اقدام و رای صادر کرد. می توانم برای عدم رعایت تشریفات ابلاغ، دعوای «ابطال رای داوری» طرح کنم؟

    با توجه به اینکه اصل ابلاغ از اصول آیین دادرسی مدنی است، باید از سوی داوران رعایت شود ولی شیوه ابلاغ که جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی است لازم نیست، پس رای داور از این جهت قابل خدشه نیست.

 1 2 3 4 5  ...  

فرم ارسال پرسش

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن سوال:
کد امنیتی: