طبقه بندی موضوعی

خانواده

مهم‌ترین اتفاق در زندگی هر انسان ، ازدواج و تشکیل خانواده می‌باشد . از سوی دیگر یکی از وقایع تلخ زندگی ،‌طلاق و جدایی از همسر می‌باشد . آشنایی با قوانین و مقرارت باعث می‌شود طرفین با شناخت بهتر اقدام نمایند