طبقه بندی موضوعی

ورشکستگی

ديد كلي: دنياي تجارت لحظه هاي شاد و غمناك زيادي در بردارد. لحظات شاد مثل معامله اي كه سود سرشاري نصيب تاجر مي كند و لحظات غمناك مثل برگشت فوران چك تاجر با ناتواني از پرداخت طلب طلب كاران يا دچار سانحه شدن كالاهاي او در خارج يا داخل كشور.