طبقه بندی موضوعی

دادگاه انقلاب

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1375 و برای رسیدگی به جرایم مربوط به ضد انقلاب، دادگاه ههایی تشکیل شد که به نام دادگاه انقلاب اسلامی نام گرفت. در سال های بعد موارد صلاحیت این دادگاه افزایش پیدا کرد و علیرغم گذشت بیش از 36 سال از پیروزی انقلاب و منتفی شدن فوریت ها و ضرورت های تشکیل دادگاه انقلاب، این دادگاه هم چنان پابرجاست.