طبقه بندی موضوعی

زیانها و خسارات

زندگی امروز سرشار از حوادث و تصادفات ناگوار و جرم و جنایت هایی می باشد که گاه عمدی و گاه ناشی از بی احتیاطی و سهل انگاری باعث خسارتهای به اموال و جان های مردم می شود. به آن قسمت از علم حقوق که به بررسی حوادث تصادفات و شناسایی مقصر و چگونگی جبران زیان ها و خسارتهای مردم می پردازد مسوولیت مدنی می گویند.