طبقه بندی موضوعی

وقف خاص

اگر واقف مال یا اموال یا اموالش را برای فرد یا افراد معینی وقف كند، وقف خاص است . مثل وقف بر موارد زیر :

-          وقف بر فرزندان خودش

-          وقف بر نوه های خودش

-          وقف بر افراد معین مثل همسایه اش یا فلان كس خاص

-          وقف بر فلان خادم مسجد

-          و ...