طبقه بندی موضوعی

تعریف

اگر مدتی طولانی از غیبت فردی بگذرد و هیچ خبری از او نرسد و به نحوی باشد كه احتمال مرگ او بیشتر از احتمال زنده بودنش باشد، می توان از دادگاه درخواست كرد كه حكم موت فرضی غایب را صادر كند. یعنی رسما اعلام كند كه غایب فوت كرده و مرده محسوب می شود. (دادگاه چنین فرض می كند كه غایب مرده است)