طبقه بندی موضوعی

افراد فاقد تابعیت

برخلاف موارد قبل ، ممكن است فردی فاقد تابعیت باشد ، یعنی هیچ دولتی او را به تابعیت نمی پذیرد.

مواردی كه باعث می شود فرد فاقد تابعیت گردد به شرح زیر است :

به عنوان مجازات قانونی: ممكن است دادگاه یك كشور برخی از اتباع خود را به دلیل برخی جرائم (از جمله جرائم علیه امنیت كشور و جاسوسی و خیانت و...) از تابعیت كشور خود اخراج كند ، حال اگر این فرد تابعیت دیگری نداشته باشد ، تا زمانی كه تبعه یك كشور دیگر شود ، فاقد تابعیت است و وضعیت حقوق و تكالیف او معلوم نیست.

 - در تركیه ، چند سال قبل كه یكی از زنان محجبه كه عضو مجلس نمایندگان این كشور بود ، به حكم دادگاه تركیه ، از تابعیت تركیه اخراج شد(هر چند به علت داشتن تابعیت كشور دیگر وضع این زن بدون تابعیت نبود ) .

- در ایران طبق قانون اساسی ، حق تابعیت از حقوق مسلم ایرانیان است و دولت نمی تواند به هیچ وجه تابعیت ایران را از اتباع ایران سلب كند . مگر اینكه خود تبعه بخواهد تبعه دولت دیگری شود كه در این صورت با پذیرفتن تابعیت كشور دیگر ، از تابعیت ایران خارج می شود .

- همچنین با توجه به این كه برای ترك تابعیت ایران ، فرد باید قبلا تبعه دولت دیگر شود و تا قبل از پذیرش تابعیت دولت دیگر ، دولت ایران اجازه ترك تابعیت به اتباع خود نمی دهد ، افراد فاقد تابعیت در ایران بوجود نخواهد آمد.