طبقه بندی موضوعی

تعریف تابعیت

تابعیت یعنی رابطه ای بین یك شخص و یك دولت كه بر اساس آن ، آن فرد جزو اتباع آن دولت باشد. این رابطه ، رابطه ای معنوی است. یعنی مثلا یك ایرانی در هر جای دنیا كه باشد یك ایرانی محسوب می شود .