طبقه بندی موضوعی

وزارت بهداشت

وزارت بهداشت تكالیفی در خصوص درمان و تهیه دارو برای مردم دارد. گاهی اوقات هم این وزارت به واردات دارو اقدام می كند و مجوز تاسیس دارو سازی و رعایت كیفیت و سلامت داروها را بر عهده دارد. قصور و كوتاهی در این زمینه ها موجب مسوولیت دولت و به ویژه وزارت بهداشت و درمان می شود.

ماجرای هموفیلی‌ها و محكومیت وزارت بهداشت به پرداخت میلیاردها تومان خسارت به افراد مبتلا به ایدز و هموفیلی نمونه بارز مسوولیت وزارت بهداشت می باشد كه پر سر و صداترین پرونده پزشكی سالهای اخیر بوده است.