طبقه بندی موضوعی

نگهداری فرزندان

هيچ كسي مهربانتر و دلسوزتر از پدر و مادر كودك نيست و به همين خاطر اسلام هم پدر و مادر كودك را مسئول نگهداري و تربيت او كرده است . به نگهداري و تربيت كودك در زبان حقوقي « حضانت» مي‌گويند .