طبقه بندی موضوعی

طلاق

هركسي تعريف طلاق را مي‌داند . با اين وجود طلاق عبارت است برهم خوردن زندگي خانوادگي و جدايي زن و شوهر از يكديگر