طبقه بندی موضوعی

طفل

طبق قانون، اطفال دارای مسئولیت كیفری نیستند یعنی اگر مرتكب جرم شوند مجازات نمی شوند ولی خسارات وارده باید جبران شود كه یا از خود طفل و یا از ولی و سرپرست او و یا (عاقله) گرفته می شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی طفل به كسی گفته می شود كه به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد كه در دختران سن بلوغ 9 سال قمری و در پسران قمری می باشد. بنابراین انجام دادن جرم زیر این سنین برای دختران و پسران منجربه مجازات نمی شود.