طبقه بندی موضوعی

سوء قصد به مقامات داخلی

هر كس به جان رهبر و هر یك از روسای قوای سه گانه(قوه مجریه، مقننه و قضائیه) و مراجع تقلید سوء قصد كند، اگر به قصد مقابله با نظام باشد اعدام می شود و گرنه حبس از سه تا 10 سال محكوم می شود.(ماده 515 قانون مجازات اسلامی)