طبقه بندی موضوعی

جرم محاربه و افساد فی الارض

جرم محاربه و افساد فی الارض یكی از جرایمی است كه جزء حدود الهی است و خداند ای این جرم در قرآن كردیم نام برده است اما مصادیق آن درز قانون گسترش یافته است. جرم محاربه و افساد فی الارض علیه امینت جامعه است.