طبقه بندی موضوعی

عدم پرداخت نفقه

هر كس كه دارای استطاعت مالی است(یعنی داری پول و مال می باشد) نفقه زن خود را ندهد یا نفقه بقیه افراد واجب النفقه را ندهد به حبس از سه ماه و یك روز تا پنج ماه محكوم خواهد شد.

نكته اول: اگر زن به وظیفه زناشویی خود عمل نكند با به اصطلاح حقوقی ناشزه شناخته شود مرد می تواند به او نفقه ندهد بنابراین زمانی زن حق نفقه دارد كه از مرد تمكین كند.

نكته دوم: افراد واجب النفقه دیگر كسانی هستند كه مرد باید نفقه آنها را بدهد مانند اولاد و پدر و مادر . البته اگر مرد فقط پول داشته باشد كه نفقه یك نفر را بدهد زن در اولویت است.