طبقه بندی موضوعی

ترك تابعیت ایران

   1- شرایط ترك تابعیت ایران: 
    اگر اتباع ایران بخواهند تابعیت خارجی
 كسب كنند و از تابعیت ایران خارج شوند باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- به سن 25 سالگی رسیده باشند.

ب – هیات وزیران خروج از تابعیت آنها را اجازه دهد.

ج – تعهد نمایند كه ظرف یكسال تمام اموال غیرمنقول ( خانه ، ملك ، زمین و...) خود را بفروشند.

د  - خدمت سربازی خود را انجام داده باشند.

2- تكلیف تابعیت زن و فرزندان كسی كه تابعیت ایران را ترك می كند: اگر فردی تابعیت ایران را ترك كند ، این ترك تابعیت شامل زن و فرزندانش نمی شود ، چه فرزندان زیر 18 سال باشند و چه بالای 18 سال . مگر اینكه اجازه هیات وزیران را برای ترك تابعیت زن و فرزندانش بدست آورد .

3- تكالیف فردی كه تابعیت ایران را ترك می كند:

الف- باید اموال غیرمنقول ( خانه ، زمین ، مغازه و...) را به اتباع ایرانی منتقل كند.

ب – باید ظرف 3 ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت ، خاك ایران را ترك كند . مگر اینكه وزارت امورخارجه مهلت ترك ایران را حداكثر تا یكسال صادر كند ( اگر در مهلت مقرر خارج نشوند ، مقامات صالح امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند كرد ) .

4- ترك تابعیت زن ایرانی فاقد شوهر و فرزندان او: اگر زن ایرانی كه شوهر او فوت كرده بخواهد تابعیت ایران را ترك كند ، هیات وزیران می تواند به او چنین مجوزی را بدهد. همچنین فرزندان این زن كه فاقد پدر و پدربزرگ هستند و كمتر از 18 سال تمام سن دارند می توانند به تبع مادر ترك تابعیت ایران بكنند .