طبقه بندی موضوعی

شرکت گاز و آب و فاضلاب

شركت گاز مسوولیت گازرسانی و تامین گاز مردم و شركت آب، مسوولیت تامین آب و تصفیه فاضلاب را در شهرها برعهده دارد. گاهی این دو شركت برای عملیات لوله گذرای كانالهایی را در سطح خیابان ها و پیاده روها حفر می‌كنند. در این صورت باید احتیاط‌ ها و هشدارهای تصویری لازم را نصب كند تا مانع این مقررات، مسوولیت خسارت وارد بر عابر پیاده و ماشین‌هایی خواهد بود كه در اثر سقوط در این كانالها بوجود می آید.