طبقه بندی موضوعی

فریب دادن طرف مقابل در ازدواج

اگر هر یك از زوجین(زن و شوهر) قبل از عقد ازدواج طرف مقابل خود را به امور غیر واقعی مانند داشتن تحصیلات دانشگاهی، داشتن پول داشتن موقعیت اجتماعی یا شغل و پست خاص یا مجرد بودن فریب دهد به شش ماه تا دو سال محكوم می شود. برای مثال مردی به خواستگاری می رود و می گوید استاد دانشگاه هستم یا دارای مدرك لیسانس هستم یا اینكه هنوز ازدواج نكرده ام و مانند آنها ولی دروغ گفته باشد و بعد از ازدواج معلوم شود كه دروغ گفته است به مجازات بالا محكوم می شود  زن نیز اگر قبل از ازدواج طرف خود را فریب داده باشد و امور خلاف واقع را بیان كرده باشد مانند اینكه من پزشك یا وكیل هستم یا دارای مدرك لیسانس یا بالاتر هستم و غیره به مجازات بالا محكوم می شود.