طبقه بندی موضوعی

آثار تابعیت

- حقوق وتكالیف هر فرد ، با توجه به تابعیت او معین میشود ، مثلا نحوه ازدواج و طلاق ، خرید و فروش ، ارث و میراث و غیره از طریق قانون كشوری كه فرد تبعه آن است معلوم می گردد.

- همچنین دولت از حقوق اتباع خود در برابر سایر دولتها حمایت می كند و در صورت نقض حقوق یك ایرانی ( به عنوان مثال) در كشور خارجی ، دولت ایران با احضار سفیر كشور مربوطه اعتراض می كند .