طبقه بندی موضوعی

حقوق بیگانگان

علی الاصول خارجیهایی كه در ایران زندگی می كنند ، از همه حقوق اتباع ایران برخوردارند ولی دارای محدودیتهایی هم    می باشند كه به شرح زیر می شود :

1- حقوق خانواده:‍ - افراد خارجی كه در ایران ساكن هستند از نظر قوانین حاكم بر ازدواج و طلاق و روابط پدر و مادر و فرزندان تابع قانون دولت خودشان هستند و قوانین ایران بر آنها اعمال نمی شود .

 - اما اگر قانون دولت خارجی مخالف با اخلاق عمومی جامعه ایران باشد ، قانون دولت خارجی در آن مورد خاص اعمال    نمی شود ، مثلا اگر طبق قانون دولت خارجی ازدواج با محارم ( خواهر ، عمه ، خاله و...) مجاز باشد، خارجی ها در ایران نمی توانند با محارم خود ازدواج كنند . همچنین اگر بر فرض ازدواج همجنس بازان در خارج مجاز باشد ، اتباع خارجی در ایران نمی توانند این عمل را انجام دهند .

2- حقوق ارث و وصیت: - از نظر تعیین افرادی كه ارث می برند و میزان ازث هر وارث و همچنین آن مقدار از اموالی كه فرد می تواند وصیت كند ، اتباع خارجی در ایران تابع قانون دولت خودشان هستند .

 - اگر سهم الارث وراث اموالی مثل خانه و زمین و مغازه و ... باشد كه در ایران واقع است ، چون اتباع خارج  در داشتن اموال غیرمنقول(خانه،زمین،مغازه و...) محدودیت دارند ، غیر از موارد فوق (سهم الارث هر وارث و تعداد وراث و میزان قابل وصیت) از سایر جهات تابع قانون ایران هستند.