طبقه بندی موضوعی

جرایم

اهانت به مقدسات مذهبی:

هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت فاطمه(س) اهانت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.