طبقه بندی موضوعی

اهانت به مقدسات مذهبی

   - هر كس به مقدسات اسلام و یا هر یك از پیامبران الهی یا امامان دوازده گانه یا حضرت زهرا اهانت كند، به حبس از یك تا 5 سال محكوم می شود.

   - اگر به پیامبر اسلام توهین كند به اعدام محكوم می شود.(ماده 513 قانون مجازات اسلامی)

   - اهانت به امام خمینی و رهبر انقلاب (هر كسی كه باشد) مشمول حبس از شش ماه تا دو سال خواهدبود.