طبقه بندی موضوعی

تعریف قاچاق

   - قاچاق به معنای وارد كردن و خارج كردن كالا از كشور بدون مجوز و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی می باشد. شیوه حمل و نقل فرقی ندارد. قاچاق می تواند از طریق كشتی هواپیما، كامیون، كانتینر، و یا با پای پیاده و بر دوش مردم محقق شود.

   - قاچاق ارز نیز به معنای ورود و خروج ارز بدون مجوز و یا خارج از اندازه مجاز می باشد.