طبقه بندی موضوعی

اتباع ایرانی

چه كسانی تبعه ایران هستند؟

طبق قانون مدنی ایران ،افراد زیر تبعه ایران محسوب می شوند:

1- همه ساكنان ایران ، ایرانی محسوب می شوند:طبق قاعده كلی ، هر كسی كه ساكن ایران است ، ایرانی محسوب می شود مگر اینكه تبعه دولت خارجی باشد و مدارك تابعیت آنها از نظر دولت ایران مورد قبول باشد . بنابراین اگر كسی در ایران پیدا شود كه معلوم نباشد تبعه كدام كشور است ، تبعه ایران محسوب می گردد.

2- كسانی كه پدر آنها ایرانی باشد: هر كسی كه پدرش ایرانی باشد ، تبعه ایران محسوب میشود ، چه در ایران متولد وبزرگ شده باشد و چه در خارج و فرقی ندارد كه مادرش ایرانی باشد یا خارجی .

3- كسی كه از پدر و مادر خارجی در ایران متولد شده باشد: اگر فرد خارجی كه یكی از آنها در ایران بدنیا آمده باشند‌‌ ، متولد شود ، آن فرد ایرانی محسوب می شود و بنابراین شرایط این نوع تابعیت به شرح زیر است :

1- فرد در ایران متولد شود.

2- پدرومادرش خارجی وساكن ایران باشند.

3- پدریامادرش در ایران متولد شده باشند.

4- پدرومادرش جزو ماموران سیاسی و كنسولی دوتهای خارجی نباشند.

4- زن خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند: اگر زنی كه تبعه دولت خارجی است با یك مرد ایرانی ازدواج كند ، آن زن هم ایرانی خواهد بود.

5- كسی كه در ایران از پدر خارجی متولد شود: اگر فردی در ایران از پدری كه تبعه خارجی است متولد شود و بعد از رسیدن به سن 18 سال ، یك سال دیگر هم در ایران بماند ، ایرانی محسوب می شود ، مشروط بر آنكه پدرش از ماموران سیاسی و كنسولی كشور خارجی نباشد.

6- افرادخارجی كه به تابعیت دولت ایران پذیرفته می شوند: افراد خارجی می توانند تابعیت دولت ایران را بپذیرند مشروط بر اینكه قواعد و شرایط آن را رعایت وموافقت دولت ایران را هم تحصیل كنند. (این شرایط در مباحث بعد توضیح داده می شود.)