طبقه بندی موضوعی

رفتار زیانبار موجب ورود ضرر شده باشد

منظور این است كه زیان وارد شده در اثر فعل یك فرد دیگر به وجود آمده باشد نه در اثر حوادث و بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و رعد و برق و جنگ و ... پس اگر در اثر ریزش كوه 2 ماشین به هم برخورد كنند و دچار حادثه شوند، هیچ كدام از راننده‌های این دو وسیله مسئول خسارت طرف دیگر نمی‌باشد. رابطه بین فعل زیان بار و زیان و خسارت وارد شده به گونه‌ای باید باشد كه هر انسان عادی بگوید فلان كار، خسارت را وارد كرد.