طبقه بندی موضوعی

مادر و نفقه فرزندان

در دین اسلام و قانون مدنی ایران ، مادر وظیفه ای در تامین نفقه فرزندان ندارد . اما اگر پدر كودك و اجداد پدری او در قید حیات نباشند یا توانایی دادن نفقه كودك را نداشته باشند مادر باید نفقه فرزند خود را بدهد

اگر مادر هم توانایی ندارد ، اجداد و اجداد مادری ( پدربزرگ و مادربزرگ مادری ) باید نفقه كودك را بدهند