طبقه بندی موضوعی

طلاق از سوی زن

اگر زن خواستار جدایی باشد ، باید به دادگاه مراجعه كند و دلایل خود را برای جدایی به دادگاه ارائه كند . دادگاه همانند مورد قبل ، داور تعیین می كند تا در جهت آشتی آنها تلاش كند . اگر موفق نشد ، معمولا برای رضایت شوهر به طلاق ، زوجه باید از تمام یا برخی از حقوق خود ( مهریه ، جهیزیه یا ... ) گذشت نماید . معمولا زن با گذشت از حقوق خود رضایت شوهر را به طلاق جلب می كند