طبقه بندی موضوعی

طلاق از سوی زن باشد

اگر طلاق به درخواست زن باشد زن حق اجرت المثل و نحله و نیز حق دریافت نصف دارایی شوهر را نخواهد داشت . به علاوه زن برای جلب رضایت شوهر به طلاق ، معمولا مجبور می شود از مهریه خود نیز بگذرد