طبقه بندی موضوعی

شیر دادن به فرزند خردسال

طبق دین اسلام و قانون مدنی ، مادر مجبور نیست به كودك خود شیر بدهد مگر اینكه سلامتی كودك با شیر نخوردن از سینه مادر موجب ایجاد خطر برای سلامتی او باشد . با توجه به اینكه تغذیه با شیر مادر بهترین غذا برای كودك می باشد و او را در برابر بسیاری از بیماریها حفظ می كند ، تا زمانی كه كود بتواند غذاهای دیگر را بخورد ، مادر باید به كودك خود شیر بدهد