طبقه بندی موضوعی

شرایط ازدواج

 .

(1) در پسران داشتن 15 سال تمام شمسی و در دختران 13 سال تمام شمسی .

(2) ازدواج با برخی خویشاوندان ممنوع است ، مانند خواهر و مادر و عمه و خاله و خواهرزاده و برادرزاده و ... .

(3) دختر باكره – دختری كه تا كنون ازداج نكرده باشد – باید با اجازه پدر یا پدربزرگ خود ازدواج كند ، هر چند به سن بلوغ و رشد رسیده باشد .

(4) رضایت دختر و پسر برای ازدواج شرط می باشد . بنابر این نمی توان دختر و پسری را به اجبار و بدون جلب رضایتشان به عقد هم درآورد .