طبقه بندی موضوعی

دید كلی

فرزندان گلهای باغ زندگی هستند و وجودشان به زندگی پدر و مادر ، گرما و شادی و نشاط می بخشد

هیچ كسی شك ندارد كه كودكان از ابتدای تولد تا زمانی كه به سن بلوغ برسند و بتوانند روی پای خود بایستند ، نیازمند كسانی هستند كه سرپرستی و نگهداری و تربیت آنها را به عهده بگیرد . هیچ كس دلسوزتر از پدر و مادر كودك نیست . و به همین خاطر اسلام هم پدر و مادر كودك را مسوول نگهداری و تربیت او كرده است . به نگهداری و تربیت كودك در زبان حقوقی « حضانت » می گویند