طبقه بندی موضوعی

تعریف طلاق

هر كسی تعریف طلاق را می داند . با این وجود طلاق عبارت است از بر هم خوردن زندگی خانوادگی و جدایی زن و شوهر از یكدیگر